Huurvoorwaarden Rent One

Huurvoorwaarden Rent One

De huurder moet bij het beschikbaar stellen van het voertuig een in Nederland geldig rijbewijs dat vereist is voor het besturen van het
voertuig, een geldig betaalmiddel, evenals een geldige identiteitskaart of paspoort laten zien. Indien de huurder deze documenten niet kan
overleggen bij het overhandigen van het voertuig, zal de verhuurder de huurovereenkomst annuleren; Aanspraken van de huurder wegens
niet-nakoming zijn dit geval uitgesloten.

Het voertuig mag alleen door de huurder of – bij zakelijke klanten – door de in de huurovereenkomst opgegeven bestuurder bestuurd worden.
Als het voertuig bestuurd wordt door andere personen, dan moet dit bij het afsluiten van de huurovereenkomst worden opgegeven en zal
er voor elke extra bestuurder een toeslag verschuldigd zijn. U kunt de geldende toeslagen voorafgaand aan de reservering inzien op de
website van Rent One. Bij het ophalen van het voertuig moet het geldige rijbewijs van eventuele extra bestuurders overgelegd worden.

Zakelijke klanten moeten zelf controleren of de bestuurder in het bezit is van een rijbewijs dat geldig is in Nederland. Zij moeten hiertoe alle
tot hun beschikking staande mogelijkheden benutten en de noodzakelijke informatie inwinnen.

Indien onder de huurovereenkomst een andere bestuurder dan huurder is toegestaan, zorgt huurder dat de bestuurder bevoegd en in staat
is om het voertuig te besturen. Huurder zal de bestuurder de verplichtingen uit deze huurovereenkomst opleggen en zorgen dat bestuurder
deze nakomt. Huurder is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het handelen van de bestuurder. Handelingen van andere bestuurders dan
huurder worden beschouwd als handelingen van en toegerekend aan huurder zelf en komen voor risico van huurder.

Huurder zal het voertuig overeenkomstig zijn bestemming gebruiken. Het voertuig mag uitsluitend worden gebruikt op de openbare weg.
Het voertuig mag in ieder geval niet worden gebruikt
– als lesauto;
– als taxi;
– voor koeriersdiensten;
– voor verhuur;
– tijdens een snelheidsrit of snelheidswedstrijd;
– tijdens het oefenen voor een snelheidsrit of snelheidswedstrijd;
– tijdens een rit of wedstrijd waarbij regelmatigheid of behendigheid centraal staat;
– tijdens het oefenen voor een rit of wedstrijd waarbij regelmatigheid of behendigheid centraal staat

De huurder is verplicht vrachtgoederen goed te verzekeren.

Afhankelijk van de voertuigcategorie is het gebruik van de huurvoertuigen in het buitenland verboden voor bepaalde landen. Een lijst met
de landen waarin de respectievelijke voertuigcategorieën niet gebruikt mogen worden, kan voorafgaand aan de reservering ingezien worden
op de website van Rent One of u kunt deze telefonisch opvragen. Daarnaast worden de landen waar het huurvoertuig niet gebruikt mag
worden uitdrukkelijk vermeld in de huurovereenkomst. Huurder zal het voertuig in deze landen niet gebruiken.

Binnenlandse en internationale reserveringen zijn slechts bindend voor prijsgroepen, niet voor voertuigtypes of -modellen. Als de huurder
het voertuig uiterlijk een uur na de afgesproken tijd niet heeft opgehaald, is de reservering niet meer geldig.

De reserveringsaanvraag moet nog gecontroleerd worden op beschikbaarheid en zal daarna bevestigd worden. De aanvraag is pas definitief
na ontvangst van de bevestigings e-mail met reserveringsnummer.

Rent One kan verhuur weigeren zonder opgaaf van redenen.

De volgende regels gelden voor de bestuurder(s):
– Minimaal leeftijd 21 jaar/2 jaar in bezit van een rijbewijs voor voertuigen van de categorie Personenauto’s.
– Minimaal leeftijd 23 jaar/3 jaar in bezit van een rijbewijs voor voertuigen van de categorieën Personenbussen en Bestelauto’s.

Aan bestuurders jonger dan 21/23 jaar wordt een toeslag in rekening gebracht ter hoogte van €8,99- per dag incl. BTW, met een maximum
van €89,90- incl. BTW.

Prijzen zijn exclusief brandstof. Al onze auto’s zijn standaard geleverd met en volle tank. Auto dient afgetankt worden door huurder bij retour.
In geval van een niet-voledig getankt auto, verhuurder brengt in rekening alle aftankkosten aan huurder inclusief wettelijke belastingen.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA)
De verzekeringsbescherming voor de gehuurde auto bestaat uit een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met een maximale dekking
voor schade aan personen van €5.600.000 en een maximale dekking voor schade aan zaken van €1.120.000. Deze verzekering geldt in
Nederland en in de landen die zijn genoemd op het Internationaal Motorrijtuig verzekeringsbewijs (groene kaart).

Door afsluiting van een cascodekking kan bij schade aan het voertuig de aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag aan eigen risico beperkt
worden.

Als de huurder de cascodekking afwijst, is hij voor alle schade aan de huurauto verantwoordelijk en wordt hij aansprakelijk gesteld voor het
volle bedrag van de autowaarde. Als de huurder de cascodekking afsluit, is hij alleen aansprakelijk voor het volgende eigen risico:
– Voor de categorie Personenauto’s is het bedrag €1.500,- per gebeurtenis
– Voor de categorie Personenbussen en Bestelauto’s is het bedrag €2.000,- per gebeurtenis

Wanneer de cascodekking al bij de huurprijs is inbegrepen, kan de huurder middels een dekking tegen de schade met gereduceerde eigen
risico het eigen risico verder reduceren.

Als de huurder de dekking tegen de schade met gereduceerde eigen risico afsluit, is hij alleen aansprakelijk voor het volgende eigen risico:
– Voor de categorie Personenauto’s is het bedrag €500,
– per gebeurtenis
– Voor de categorie Personenbussen en Bestelauto’s is het bedrag €750,
– per gebeurtenis

Door afsluiting van een diefstaldekking kan bij diefstal van het voertuig de aansprakelijkheid tot een bepaald eigen risico beperkt worden.
Als de huurder de diefstaldekking afwijst, is hij voor het verlies van de huurauto verantwoordelijk en wordt hij aansprakelijk gesteld voor het
volle bedrag van de autowaarde.\

Als de huurder de deifstaldekking afsluit, is hij alleen aansprakelijk voor het volgende eigen risico:

  • Voor de categorie Personenauto’s is het bedrag €750 per gebeurtenis
  • Voor de categorie Personenbussen en Bestelauto’s is het bedrag €1000 – per gebeurtenis

De banden- en ruitendekking biedt dekking bij schade aan de banden, voorruit, zijruiten en achterruit.

Indien banden- en ruitendekking niet wordt geaccepteerd dan is de klant verantwoordelijk voor het volledige schadebedrag vabanden als voorruit, zijruit, achterruit.
Wordt banden- en ruitendekking wel geaccepteerd dan is de klant alleen verantwoordelijk voor het volgende bedrag: €0,-

Alle wettelijke boetes en bekeuringen zijn voor rekening van de huurder.